Image

Een dag bij ZOOM is zo om.

In freinetonderwijs komen dezelfde leerdoelen zoveel mogelijk aan bod als bij traditioneel onderwijs. Het grote verschil is dat in freinetonderwijs alles vertrekt vanuit de leerling zelf. Je neemt de regie van je leerproces zelf in handen en ontwikkelt zo een gepersonaliseerd leertraject.

Een week bij ZOOM kan er uitzien zoals hieronder. We kiezen bewust voor grote, algemene blokken en een flexibel rooster. Dit biedt optimaal ruimte om zelfsturend en vakoverschrijdend te werken. Ook kunnen projecten en excursies makkelijk worden ingepland.

Startmoment: We beginnen de dag met een startmoment of kring. Je coachgroep verzamelt in een kring en iedereen krijgt de kans om te vertellen wat hem bezig houdt. Op bepaalde dagen gaat het over actua, cultuur, teambuilding, executieve functies, enz...

Planning: Je geeft zelf vorm aan je gepersonaliseerd leertraject en dit onder begeleiding van je leercoach. Via een weekplanner krijg je de leerdoelen en opdrachten voor die week.

In coachgesprekken polst je coach naar je gevoel, je vorderingen, eventuele problemen… Je bekijkt samen waar je staat, wat je moet bereiken en hoe je daar kan geraken.

Zelfstandige werktijd (ZWT): Je werkt aan de opdrachten uit de weekplanner. Je kiest zelf hoe je deze tijd invult. Wil je nog wat verder oefenen op wiskunde of liever Frans, dat kan. Er is steeds een begeleider in de buurt die je helpt als je ergens vast zit.
Nieuwe leerstof krijg je klassikaal uitgelegd tijdens ingeplande instructiemomenten. Wil je nieuwe leerstof liever zelfstandig verkennen, dat kan. Na de instructie verwerk je en oefen je de nieuwe leerstof in in groepjes of alleen met begeleiding waar nodig.

Projectvakken: Vakken als Natuurwetenschappen, Aardrijkskunde, Techniek, Geschiedenis ... clusteren we. Zo kunnen we vlot projectmatig en vakoverschrijdend werken. Je gaat zelf op ontdekking en we trekken vaak naar buiten op excursies of brengen de wereld de klas in.

Zoom-skills: Gedurende enkele uren per week krijg je Zoom-skills. In Zoom-skills ga je aan de slag binnen bepaalde vakdomeinen. Je werkt zelf een project uit of volgt een workshop. Je maakt onder begeleiding van een leerkracht, ouder of andere deskundige kennis met een nieuwe vaardigheid en je kan je er in bekwamen.
Zo kan je je talenten verkennen en je interesses uitdiepen.

Klasraad: Wekelijks is er een overlegmoment met de klas. Je kan problemen aankaarten, zoekt mee naar oplossingen en maakt afspraken. Door je actief te betrekken bij de organisatie van de klas- en schoolwerking, maken we echt samen school.

Speak up!: Speak up! zit verweven in veel van de technieken die toegepast worden. We trekken ook naar buiten en engageren ons in de brede omgeving van de school.

Forum: Projecten ronden we vaak af met een toonmoment. We tonen dan onze resultaten aan elkaar. Op regelmatige tijdstippen nodigen we ook ouders en andere geïnteresseerden uit.

Levensbeschouwelijk vak: Je hebt de vrije keuze voor een levensbeschouwelijke vak (erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer).