Waarom zoom?

We geloven dat iedereen uitzonderlijke talenten heeft. Daarom biedt ZOOM een leerklimaat dat jongeren stimuleert hun talenten te ontdekken en hun grenzen te verleggen. Een warme, veilige plek waar jongeren zichzelf goed leren kennen en gevormd worden tot weerbare en mondige jongvolwassenen, die met beide voeten in het leven staan. Positief kritisch en gewapend met de 21ste eeuwse vaardigheden weten ze van aanpakken en durven ze hun dromen najagen. Ze zijn maatschappelijk geëngageerd, betrokken en handelen gewetensvol met het beste voor zichzelf, de anderen en de wereld als doel.

Image

Leerlinggericht

Bij ZOOM sta jij, de leerling en het geloof in je aangeboren drang om je te ontplooien centraal. Om op zoek te aan naar je talenten, bieden we je een uitdagende en stimulerende leeromgeving aan. Een leeromgeving waar je jezelf kan zijn in een warme en familiale sfeer.

Jouw talenten, ervaringen en interesses

Iedereen is een genie op zijn eigen manier. Je krijgt de ruimte om je eigen interesses en talenten te verkennen en te ontplooien binnen de projecten en ateliers. Je leert pas echt vanuit ervaring en door te doen. Daarom bieden we zo veel mogelijk levensechte contexten aan om je te prikkelen en te stimuleren om op onderzoek te gaan. Zo verleg je je grenzen en groei je.

Image

 

Regie in handen

Elke leerling heeft zijn eigen leerstijl en -ritme. Bij ZOOM krijgt je zelf de regie van je eigen leertraject in handen. Met aangereikte leerdoelen geven we duidelijk richting aan dat leertraject. In overleg met je leercoach bepaal je zelf hoe je naar deze doelen toewerkt. Verwerk je graag nieuwe inhoud zelfstandig? Heb je liever meer begeleiding bij het verwerken? Of word je graag op weg gezet en werk je dan verder met een paar klasgenoten? Je krijgt de ruimte om de aanpak te bepalen die jou het meest ligt. Wij ondersteunen je hierin met gerichte begeleiding en feedback.

Reflectie en coaching

Wie probeert en experimenteert, maakt fouten. Dat is goed want dan kan je er uit leren. Door tijdig alles even te overschouwen en te reflecteren over je handelswijze, zie je wat goed liep en wat minder. Op die manier kan je je handelswijze bijstellen. Je leercoach staat je hier in bij. Zij stelt kritische vragen, wijst verbeterpunten aan en geeft feedback om te helpen groeien.

Samen

School maken, doen we samen: jij, het team, ouders, de brede schoolomgeving en maatschappij.

Veilig leerklimaat

Een goede relatie tussen leerling en leerkracht is belangrijk voor het welbevinden en voor een optimaal leerklimaat. Een klein team van leercoaches zorgt voor een nauwe begeleiding en ondersteuning van de leerlingen in een familiale sfeer. Ook verbondenheid met medeleerlingen is belangrijk. Zo voelt iedereen zich veilig, kan zichzelf zijn en is niet bang om door experiment te leren.

Met en van elkaar

Iedereen kan van een ander leren en samen doen we dit nog het best. Samen zoeken we en experimenteren we. Samen maken we fouten en leren er uit. We presenteren onze resultaten aan elkaar, discussiëren, geven uitleg en feedback aan elkaar. Bovenal, we ondersteunen elkaar en stuwen elkaar omhoog.

Image

 

Participatie

Als leerling krijg je bij ons een stem. Je inbreng is belangrijk en noodzakelijk om samen school te maken. Je krijgt inspraak in het reilen en zeilen van je klas, maar ook in zaken op schoolniveau. Ook ouders betrekken we graag bij het schoolgebeuren. Ze krijgen inspraak en helpen zo mee het ZOOM schip op koers te zetten.

Brede school

We brengen de wereld in de klas en trekken met de klas de wereld in. Op die manier leer je ervaringsgericht en onderzoekend over en ván alles om je heen. Je groeit als individu en als deel van de maatschappij naar een betrokken en geëngageerd persoon. Via projecten en samenwerkingen bouwen we een band op met mensen en organisaties uit de brede omgeving van de school. Zo ontstaan boeiende interacties en interessante uitdagingen om mee aan de slag te gaan.